10 Keutamaan Negeri Syam

negeri akhir zamanPenduduk Syam senantiasa berada di atas al-haqq yang dominan hingga datang Kiamat.
Sebagian umatku ada yang selalu melaksanakan perintah Allah, tak terpengaruh orang yang menggembosi dan tidak pula orang yang berseberangan hingga datang keputusan Allah, dan mereka senantiasa dalam keadaan demikian. Mu’adz berkata: dan mereka ada di Syam.“ (HR.Bukhari)
 “Jika penduduk Syam rusak agamanya maka tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang dimenangkan oleh Allah, tak terpengaruh orang yang menggembosi dan tidak pula orang yang berseberangan hingga datang hari Kiamat
Doa Nabi saw meminta barokah untuk negeri Syam, dan harapan Nabi saw agar penduduknya dihindarkan dari keburukan dan musibah.
Ya Allah, berilah kami barakah pada negeri Syam, ya Allah berilah kami barakah pada negeri Yaman. Para sahabat bertanya: termasuk Nejed ? Rasulullah berdoa: Ya Allah berilah kami barakah pada negeri Syam, ya Allah berilah kami barakah pada negeri Yaman. Para sahabat masih bertanya: termasuk Nejed ? Rasulullah saw menjawab: Di sana (nejed) terjadi gempa dan huru-hara, dan di sana muncul dua tanduk syetan. (HR. Bukhari)
Catatan: yang dimaksud dengan Nejed dalam hadits ini adalah Iraq.
Penduduk Syam diuji oleh Allah dengan penyakit tho’un (wabah pes) agar mendapat syahadah dan rohmat.
Jibril datang kepadaku dengan membawa demam dan pes, aku menahan demam di Madinah dan aku lepaskan pes untuk negeri Syam, karena meninggal karena pes merupakan mati syahid bagi umatku, rahmat bagi mereka, sekaligus kehinaan bagi kaum kafir. (HR. Imam Ahmad)
Negeri Syam dinaungi sayap malaikat rahmat
Beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya: mengapa ? Jawab Nabi saw: Malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam.” (HR. Imam Ahmad)
 Syam adalah negeri iman dan Islam saat terjadi huru-hara dan peperangan dahsyat.
“Aku bermimpi melihat tiang kitab (Islam) ditarik dari bawah bantalku, aku ikuti pandanganku, ternyata ia adalah cahaya sangat terang hingga aku mengira akan mencabut penglihatanku, lalu diarahkan tiang cahaya itu ke Syam, dan aku lihat bahwa bila fitnah (konflik) terjadi maka iman terletak di negeri Syam.”
Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman
Salamah bin Nufail berkata: aku datang menemui Nabi saw dan berkata: aku bosan merawat kuda perang, aku meletakkan senjataku dan perang telah ditinggalkan para pengusungnya, tak ada lagi perang. Nabi saw menjawab: Sekarang telah tiba saat berperang, akan selalu ada satu kelompok di tengah umatku yang unggul melawan musuh-musuhnya, Allah sesatkan hati-hati banyak kalangan untuk kemudian kelompok tersebut memerangi mereka, dan Allah akan memberi rizki dari mereka (berupa ghanimah) hingga datang keputusan Allah (Kiamat) dan mereka akan selalu demikian adanya. Ketahuilah, pusat negeri Islam adalah Syam. Kuda perang terpasang tali kekang di kepalanya (siap perang), dan itu membawa kebaikan hingga datangnya Kiamat.” (HR. Imam Ahmad)
 Syam merupakan benteng umat Islam saat terjadinya malhamah kubro (perang dahsyat akhir zaman)
“Auf bin Malik al-Asyja’iy berkata: Aku menemui Nabi saw lalu aku ucapkan salam. Nabi saw: Auf ? Aku: Ya, benar. Nabi saw: Masuklah. Aku: Semua atau aku sendiri? Nabi saw: Masuklah semua. Nabi saw: Wahai Auf, hitung ada enam tanda Kiamat. Pertama, kematianku. Aku: Kalimat Nabi saw ini membuatku menangis sehingga Nabi saw membujukku untuk diam. Aku lalu menghitung: satu. Nabi saw: Penaklukan Baitul Maqdis. Aku: Dua. Nabi saw: Kematian yang akan merenggut umatku dengan cepat seperti wabah kematian kambing. Aku: Tiga. Nabi saw: Konflik dahsyat yang menimpa umatku. Aku: Empat. Nabi saw: Harta membumbung tinggi nilainya hingga seseorang diberi 100 dinar masih belum puas. Aku: Lima. Nabi saw: Terjadi gencatan senjata antara kalian dengan Bani Ashfar (bangsa pirang), lalu mereka mendukung kalian dengan 80 tujuan. Aku: Apa maksud tujuan? Nabi saw: Maksudnya panji. Pada tiap panji terdisi dari 12.000 prajurit. Benteng umat Islam saat itu di wilayah yang disebut Ghouthoh, daerah sekitar kota Damaskus.” (HR. Imam Ahmad)
Catatan: Daerah bernama Ghauthah masih ada hingga kini, tak berobah namanya, dan letaknya memang dekat Damaskus.
Pasukan terbaik akhir zaman ada di Syam dan Allah menjamin kemenangan mereka.
Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang: satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Iraq. Ibnu Hawalah bertanya: Wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Nabi saw: Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihan-Nya, jika tak bisa hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum (hewan kalian) dari kolam-kolam (di lembahnya), karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya.” (HR. Imam Ahmad)
 Kematian Dajjal terjadi di Syam
“Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur, ia menuju Madinah, hingga berada di balik Uhud, ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam, di sana ia dibinasakan, di sana dibinasakan.” (HR. Imam Ahmad)
“Dajjal akan keluar di tengah Yahudi Asfahan hingga mencapai Madinah, ia singgah di perbatasannya, saat itu Madinah memiliki 7 pintu pada tiap pintu dijaga oleh 2 malaikat, maka penduduk Madinah yang jahat bergabung dengan Dajjal, hingga bila mereka mencapai pintu Ludd, Isa as turun lalu membunuhnya, dan sesudah itu Isa as hidup di dunia 40 tahun sebagai pemimpin yang adil dan hakim yang bijak.” (HR. Imam Ahmad)
 Syam adalah negeri titik temu dan titik tolak
“Kalian akan dikumpulkan di sana – tangannya menunjuk ke Syam – jalan kaki atau naik kendaraan maupun berjalan terbalik (kepala di bawah) … “(HR. Imam Ahmad)

“Maimunah bertanya kepada Nabi saw: Wahai Nabi Allah, jelaskan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Maka Nabi saw menjawab: Dia adalah negeri titik bertolak dan titik berkumpul, datanglah ke sana dan sholatlah di sana, karena sholat di sana bernilai 1000 kali sholat di tempat lain.” (HR. Ahmad)

Recommended Posts

15 Comments

 1. Assalamu’alaikum kapan bukunya launching? Harganya berapa? Pengen beli, dikirim ke sumberlawang, sragen adq ongkos kirimnya brp? Syukron

 2. yg dimaksud Nejed adalah wilayah timur Madinah yaitu Jeddah, Riyadh dan sekitarnya yang merupakan wilayah Saudi sekarang.

  • yang dimaksud nejd ada 2 memang. Nejd (sebuah nama kota di saudi arabia sekarang ini) dan Nejd (sebuah negeri=iraq yang dimaksud dalam hadist nabi). disebutkan dalam hadist, negeri yang mengalami gempa dan huru hara. lihatlah kondisi iraq saat ini (sesama muslim saling menebar fitnah dengan bom,pembunuhan,pedzaliman,dll) dan kelak akan terjadi fitnah mengerikan saat tersibaknya gunung emas di dasar sungai eufrat yang mengering. (dari 1000 orang yang berebut hanya 1 yang akan hidup)

   • posisi najd adalah dataran tinggi persis arah timur dari kota madinah sesuai arahan nabi adalah riyadh. kalau iraq ada di arah utara, bahkan nabi menyebut iraq dengan ahlul iraq bukan ahlul najd.

 3. Subhanallah,maha benar allah dengan segala firmannya..
  allah khuakbar,aku rindu syahid..

 4. Izin copas akhy

 5. Najd bukanlah Nejed.. Najd yang di maksud adalah Arah Timur dari MADINAH yaitu NAJD yg kini menjadi Kota RIYADH.
  Hadist tersebut di riwayatkan pula oleh:
  Hadis riwayat Ibnu Umar ra.:
  Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda sambil menghadap ke arah timur: Ketahuilah, sesungguhnya fitnah akan terjadi di sana! Ketahuilah, sesungguhnya fitnah akan terjadi di sana. Yaitu tempat muncul tanduk setan. (Shahih Muslim No.5167)
  ** Lihat PETA DUNIA “Geografi”, atau lihat arah matahari terbit di Madinah, jd anda tidak serampangan menentukan Arah yang di maksud.

  • yang dimaksud nejd ada 2 memang. Nejd (sebuah nama kota di saudi arabia sekarang ini) dan Nejd (sebuah negeri=iraq yang dimaksud dalam hadist nabi). disebutkan dalam hadist, negeri yang mengalami gempa dan huru hara. lihatlah kondisi iraq saat ini (sesama muslim saling menebar fitnah dengan bom,pembunuhan,pedzaliman,dll) dan kelak akan terjadi fitnah mengerikan saat tersibaknya gunung emas di dasar sungai eufrat yang mengering. (dari 1000 orang yang berebut hanya 1 yang akan hidup)

 6. Pasukan terbaik akhir zaman ada di Syam dan Allah menjamin kemenangan mereka.
  “Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang: satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Iraq. Ibnu Hawalah bertanya: Wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Nabi saw: Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihan-Nya, jika tak bisa hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum (hewan kalian) dari kolam-kolam (di lembahnya), karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya.” (HR. Imam Ahmad)
  ***coba renungkan lebih dalam mengenai hadist tsb, SYAM dan YAMAN, siapakah tentara dan penduduknya…?? Akhir zaman ini banyak orang yg datang sebagai Penjihad bukan tentars syam dan mereka bukan pula Penduduk Syam”
  Begitu juga Yaman, siapakah tentara Yaman sekarang dan siapakah penduduk Yaman sekarang…???.

  • itulah tanda kebenaran hadist rasululloh. akan segera hadir seperti air mengalir di negeri syam dan yaman para mujahidin islam dari seluruh dunia untuk menegakkan hukum islam berlandaskan Alquran dan ASSunah sesuai manhaj Rasululloh saw dan para shahabat RA.
   Negeri syam dan yaman adalah negeri kemunculan pasukan mujahidin akhir zaman. akan terjadi peperangan antara iman dan hawa nafsu.
   semoga kita semua menjadi salah satu dari pasukan mujahidin itu. berjuang bersama menegakkan islam ahlussunah wal jamaah sesuai generasi awal umat ini.

   • Perubahan Pembelajaran di sekolah Dan madrasah kini telah menyebab kan manusia tertipu dengan Duniawi.. Al-Quran Yang Haq ditutupi dengan Syair penyair, Sunnah tidak dilaksana kan.. AlQuran Penerangan,Petunjuk,Pembukti Dan Pembeza..Jika diterangkan insyaallah akan mendapat petunjuk, apabila melihat Bukti dari petunjuk baru lah mendapat Beza Yang HaQ dan Bathil… Kini Alquran tidak lagi difahami tetapi di Syairkan

 7. “waAllahualam bishowaf”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *